Groeicampus

Onze “Groei CAMPUS” opende op 1 september 2022 haar deuren.

De campus omvat een fusie van 3 buitengewone entiteiten, namelijk Groeicampus Basis, Groeicampus Secundair en de voorziening MFC Groeicampus. De campus is gelegen in een nieuwbouwproject midden in het groen in Bret te Genk.

Onder de slogan “Samen uniek groeien” bieden wij voor kinderen en jongeren een doorstromingstraject aan van 2,5 tot 23 jaar. Dit traject omvat onderwijs op maat en mogelijke opvang in onze voorziening MFC van de Groeicampus

In onze werking is elke leerling uniek. Een professioneel multidisciplinair team werkt samen een groeitraject op maat uit. Dit vanuit de eigenheid en de behoeften van elke individuele leerling en in samenwerking/overleg met de ouders en externen. Door interne expertise te bundelen met externe partners, geven wij elke leerling maximale ontwikkelingskansen om te groeien en begeleiden we hen om in de maatschappij een plekje te veroveren.

Buitengewoon Basisonderwijs

Directie: Natacha Peeters
Richter 25, 3600 Genk
directie.basis@groeicampus.be
admin.basis@groeicampus.be
Tel: 089 50 00 50

Buitengewoon Secundair Onderwijs

Directie: Wilfried Steegmans
Richter 27, 3600 Genk
directie.secundair@groeicampus.be
admin.secundair@groeicampus.be
Tel: 089 35 90 25

Multifunctioneel Centrum

Directie: Ivo Vanderhoven
Richter 27, 3600 Genk
directie.internaat@groeicampus.be
admin.internaat@groeicampus.be
Tel: 089 50 00 52