Skip to main content

Multifunctioneel Centrum

Visie

Bij de omgang met en begeleiding van jongeren staat een oplossingsgerichte, positieve en respectvolle benadering centraal, net als ieders persoonlijkheid. We zijn in de eerste plaats een thuisvervangend MFC, waar welzijn erg belangrijk is. Participatie en inspraak van onze bewoners is essentieel zodat begeleiders weten wat de jongeren belangrijk vinden en wat hun gelukkig maakt. Het MFC respecteert de eigenheid van elke bewoner. Elke bewoner mag dus zijn mening zeggen en benoemen wat hij denkt en hiermee wordt dan ook rekening gehouden.

Op het MFC zorgen de begeleiders ervoor dat de structuur voor de bewoners behouden blijft. Dit is heel belangrijk aangezien de bewoners op het MFC door hun problematiek zeer veel nood hebben aan structuur en hierdoor een veilig gevoel hebben. Dit zorgt dan weer voor een beter welbevinden.

Men zorgt voor structuur bij de bewoners door bepaalde materialen te gebruiken maar ook door het toepassen van duidelijke regels zodat de bewoners altijd weten wat wel en niet kan.

Binnen MFC Groeicampus richten wij ons voornamelijk op kinderen en jongeren met een gedragsproblematiek, zowel internaliserend als externaliserend, mogelijk in combinatie met een autismespectrumstoornis. Daarom willen wij inzetten op een veilig kader, met een uitgebouwd agressiebeleid, maar vooral gericht op preventie van agressie door het welzijn van onze bewoners te waarborgen. Met onze contextbegeleiding richten we ons op een doorleefde samenwerking met ouders en netwerk rond onze bewoners.

Missie

P = Positief

Wij creëren een stimulerende, geborgen en veilige omgeving, waarbij het hoofddoel het optimaliseren is van het welbevinden van iedere intern. Wij communiceren op een positieve manier met ouders en partners en zien de positieve intenties van ouders. Als team staan wij model voor positief gedrag.

O = Oplossingsgericht

Wij zoeken samen met alle partners naar oplossingen op maat voor de problemen die zich voordoen. Wij zetten in op een preventieve aanpak van gedragsmoeilijkheden, door de omgeving aan te passen en de vaardigheden van onze internen te stimuleren. De aanpak wordt afgestemd op de zorgvraag, de mogelijkheden en vaardigheden van ieder kind.

W = Wij-gevoel

Het internaat is een partner in de opvoeding. Wij werken als één team samen met ouders, de school en andere partners. We hebben een pedagogische functie en bieden ook studiebegeleiding. Op het internaat leren de leerlingen samenleven. We zetten in op de mens als gemeenschapswezen, zij moeten leren hun aandacht delen met anderen en ontwikkelen zo hun sociale vaardigheden.

E = Eigenheid en diversiteit

Het internaat zet in op de mens als individu. Wij hebben respect voor ieders eigenheid en individualiteit, en de privacy van ieder kind. Iedereen is anders en iedereen mag ook zichzelf zijn. Daarnaast werken we ook aan de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van onze internen, in samenwerking met ouders en partners. Zo kan elke intern groeien en komen tot een totale persoonlijke ontwikkeling.

R = Respect

Wij tonen respect voor al onze internen, ouders, scholen en externe partners. Anderzijds verwachten we ook wederzijds respect van hen. Wij leren aan onze internen respect voor zichzelf, voor anderen, voor materialen en voor de omgeving. We hebben aandacht voor integriteit, relaties en seksualiteit, en hebben hierrond een beleid uitgewerkt.

Doelgroep

Het MFC biedt begeleiding, dagopvang en verblijf aan jongens en meisjes van 2,5 jaar tot 23 jaar in een huiselijke sfeer.

Wij bieden contextbegeleiding aan de bewoners en hun gezin. Zo begeleiden wij ouders en het netwerk in het omgaan met hun kind, wij bieden handvaten aan en betrekken de context in het maken van een handelingsplan. Wij ondersteunen ook bij contacten met jeugdrechtbank en externe hulpverlening.

Wij bieden dagopvang voor en na school voor jongens en meisjes. Wij vangen onze bewoners op na school, bieden huiswerkbegeleiding, een vieruurtje en elke bewoner heeft een individuele begeleider die hem/haar persoonlijke aandacht geeft. Ook als bewoners een vrije dag hebben op school of geschorst worden, kunnen ze bij ons opgevangen worden. Ook in de vakanties is opvang mogelijk, zij het voor een kleine groep van 8 bewoners.

Wij bieden verblijf tijdens de week, van maandagochtend tot vrijdagnamiddag. 41 bewoners kunnen op ons MFC verblijven in individuele kamers of groepskamers. Er zijn twee instroommogelijkheden, verdeeld over vier zorggroepen.

Zorggroep 1, 3 en 4: Jongens met emotionele of gedragsproblemen, met een IQ>65, leermoeilijkheden, die nood hebben aan een auti-aanpak en in groep kunnen functioneren. Deze zorggroepen zijn verdeeld naargelang hun zorgvraag, hun zelfstandigheid, hun nood aan een individuele kamer en hun leeftijd.

Zorggroep 2: Meisjes met emotionele of gedragsproblemen, met een IQ>65, leermoeilijkheden, die nood hebben aan een auti-aanpak en in groep kunnen functioneren.

Team

Elke dag staat ons team voor iedere intern klaar, met de nodige zorgen, structuur, voorspelbaarheid en begeleiding die de intern nodig heeft.

Samenstelling team :

Directie
Vanderhoven Ivo

Stafmedewerker zorg en beleid
Van Hoof Lien

Teamcoördinatoren
Machiels Greet
Neyens Lore

Orthopedagoog
Schaeken Xandra

Administratieve medewerkers
Jacobs Anniek
Krysztofiak Angela
Ioannidis Valentina

Leefgroepbegeleiders
Daino Ines
Geerts Johan
Haenen Gerlinda
Hamid Mohanned
Jegers Marleen
Kerkhofs Valerie
Lambrechts Bjorn
Lieben Ruth
Vaes Anne
Ozcan Hüda
Coninckx Sari
Philtjens Robin

Contextbegeleiders
Valerio Serena

Maatschappelijk assistent
Driesen Alissa

Verpleegster
Peeters Maxien
Bya Nathalie

IT verantwoordelijke
Vandenhoudt Jan

Info voor ouders

Klik HIER om het bestand van collectieve rechten en plichten te downloaden.

Buitengewoon Basisonderwijs

Directie: Natacha Peeters
Richter 25, 3600 Genk
directie.basis@groeicampus.be
admin.basis@groeicampus.be
Tel: 089 50 00 50

Buitengewoon Secundair Onderwijs

Directie: Wilfried Steegmans
Richter 27, 3600 Genk
directie.secundair@groeicampus.be
admin.secundair@groeicampus.be
Tel: 089 35 90 25

Multifunctioneel Centrum

Directie: Ivo Vanderhoven
Richter 27, 3600 Genk
directie.internaat@groeicampus.be
admin.internaat@groeicampus.be
Tel: 089 50 00 52