Skip to main content

Multifunctioneel Centrum

Visie

Internaat Groeicampus legt zijn eigen klemtoon binnen enerzijds het Pedagogisch Project van het GO!, de visie van de internaten van het GO!, de visie van Scholengroep 14, en anderzijds de visie van de Groeicampus namelijk “Samen Uniek Groeien”. Ook het internaat kadert zijn visie binnen POWER. Wij leggen de nadruk op een preventief beleid, waar iedereen zich goed en gerespecteerd voelt, zowel het personeel, de internen en de ouders, als de externe partners en scholen met wie we samenwerken.

Missie

P = Positief

Wij creëren een stimulerende, geborgen en veilige omgeving, waarbij het hoofddoel het optimaliseren is van het welbevinden van iedere intern. Wij communiceren op een positieve manier met ouders en partners en zien de positieve intenties van ouders. Als team staan wij model voor positief gedrag.

O = Oplossingsgericht

Wij zoeken samen met alle partners naar oplossingen op maat voor de problemen die zich voordoen. Wij zetten in op een preventieve aanpak van gedragsmoeilijkheden, door de omgeving aan te passen en de vaardigheden van onze internen te stimuleren. De aanpak wordt afgestemd op de zorgvraag, de mogelijkheden en vaardigheden van ieder kind.

W = Wij-gevoel

Het internaat is een partner in de opvoeding. Wij werken als één team samen met ouders, de school en andere partners. We hebben een pedagogische functie en bieden ook studiebegeleiding. Op het internaat leren de leerlingen samenleven. We zetten in op de mens als gemeenschapswezen, zij moeten leren hun aandacht delen met anderen en ontwikkelen zo hun sociale vaardigheden.

E = Eigenheid en diversiteit

Het internaat zet in op de mens als individu. Wij hebben respect voor ieders eigenheid en individualiteit, en de privacy van ieder kind. Iedereen is anders en iedereen mag ook zichzelf zijn. Daarnaast werken we ook aan de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van onze internen, in samenwerking met ouders en partners. Zo kan elke intern groeien en komen tot een totale persoonlijke ontwikkeling.

R = Respect

Wij tonen respect voor al onze internen, ouders, scholen en externe partners. Anderzijds verwachten we ook wederzijds respect van hen. Wij leren aan onze internen respect voor zichzelf, voor anderen, voor materialen en voor de omgeving. We hebben aandacht voor integriteit, relaties en seksualiteit, en hebben hierrond een beleid uitgewerkt.

Doelgroep

Het internaat is een thuisvervangend internaat.

Wij bieden warme opvang voor jongens en meisjes van 3 tot 23 jaar in een huiselijke sfeer.

Wij bieden plaats voornamelijk aan kinderen en jongeren van onze eigen campus, maar ook van nabijgelegen scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs.

Wij bieden plaats aan 41 kinderen en jongeren, verdeeld over 4 zorggroepen.

Zorggroep 1 : meisjesgroep

Zorggroep 2 : jongens van 2,5 tot ongeveer 10 jaar

Zorggroep 3 : jongens van ongeveer 10 tot ongeveer 14 jaar

Zorggroep 4 : jongens van 14 tot einde schoolloopbaan

Team

Elke dag staat ons team voor iedere intern klaar, met de nodige zorgen, structuur, voorspelbaarheid en begeleiding die de intern nodig heeft.

Samenstelling team :

Directie
Vanderhoven Ivo

Stafmedewerker zorg en administratie 
Dreesen Hilde

Stafmedewerker zorg en beleid
Vanhoof Lien

Teamcoördinatoren
Machiels Greet
Neyens Lore

Orthopedagoog
Jacobs Ines

Administratieve medewerkers
Jacobs Anniek
Krysztofiak Angela

Leefgroepbegeleiders
Cupers Rebecca
Daino Ines
Geerts Johan
Haenen Gerlinda
Hamid Mohanned
Jegers Marleen
Kerkhofs Valerie
Lambrechts Bjorn
Lieben Ruth
Gielen Nina
Vaes Anne

Contextbegeleiders
Valerio Serena

Maatschappelijk assistent
Driesen Alissa

Verpleegster
Peeters Maxien

IT verantwoordelijke
Vandenhoudt Jan

Dagindeling

Het internaat is geopend tijdens de schooldagen van het BuBaO Groeicampus.

Van maandag 15 u 30 tot dinsdagochtend 08 u 30
Van dinsdag 15 u 30 tot woensdagochtend 08 u 30
Van woensdag 12 u 15 tot donderdagochtend 08 u 30
Van donderdag 15 u 30 tot vrijdagochtend 08 u 30

De dagindeling is afhankelijk van de leefgroepen en de leeftijd van de internen :

07 u 00 – 07 u 30 : opstaan en klaarmaken voor school
07 u 30 – 08 u 00 : ontbijt
08 u 00 – 08 u 15 : kamer en leefgroep opruimen
08 u 15 – 08 u 30 : vertrek naar school
15 u 30 – 15 u 45 : aankomst internaat
15 u 45 – 16 u 00 : vieruurtje
16 u 00 – 16 u 30 : kamermoment
16 u 30 – 17 u 30 : ontspanning en/of studiebegeleiding
17 u 30 – 18 u 15 : avondmaaltijd
18 u 15 – 19 u 00 : douchen
19 u 00 – 22 u 00 : avondontspanning
Tussen 19 u 30 en 22 u 00 : slapengaan internen

Tijdens de woensdagen is de dagindeling enigszins een beetje anders en worden er vaak gezamenlijke activiteiten georganiseerd. Deze activiteiten zijn erg gevarieerd en aangepast aan de interesses en het niveau van de internen en de leefgroep. De doelstellingen zijn tweeledig : enerzijds het bijbrengen van een zinvolle vrijetijdsbesteding en anderzijds het bevorderen van de maatschappelijke en sociale redzaamheid.

Participatie

We dragen participatie en betrokkenheid hoog in het vaandel, zowel deze bij de ouders als bij de internen. Elk kind, ongeacht zijn of haar specifieke kenmerken, kan op zijn of haar wijze participeren. Zo hebben we onder meer een internenraad. De ouders daarentegen worden betrokken bij leefgroepdagen en overkoepelende activiteiten.

Studiebegeleiding

In het internaat zorgen we voor een opvolging betreffende het huiswerk. Dagelijks kijken de opvoeders de agenda’s van de leerlingen na. Indien leerlingen huiswerk hebben, zullen zij deze maken bij een opvoeder studiebegeleiding. Indien nodig wordt er contact opgenomen met de leerkrachten van de school.

Buitengewoon Basisonderwijs

Directie: Natacha Peeters
Richter 25, 3600 Genk
directie.basis@groeicampus.be
admin.basis@groeicampus.be
Tel: 089 50 00 50

Buitengewoon Secundair Onderwijs

Directie: Wilfried Steegmans
Richter 27, 3600 Genk
directie.secundair@groeicampus.be
admin.secundair@groeicampus.be
Tel: 089 35 90 25

Multifunctioneel Centrum

Directie: Ivo Vanderhoven
Richter 27, 3600 Genk
directie.internaat@groeicampus.be
admin.internaat@groeicampus.be
Tel: 089 50 00 52