Internaat

Visie

Internaat Groeicampus legt zijn eigen klemtoon binnen enerzijds het Pedagogisch Project van het GO!, de visie van de internaten van het GO!, de visie van Scholengroep 14, en anderzijds de visie van de Groeicampus namelijk “Samen Uniek Groeien”. Ook het internaat kadert zijn visie binnen POWER. Wij leggen de nadruk op een preventief beleid, waar iedereen zich goed en gerespecteerd voelt, zowel het personeel, de internen en de ouders, als de externe partners en scholen met wie we samenwerken.

Missie

P = Positief

Wij creëren een stimulerende, geborgen en veilige omgeving, waarbij het hoofddoel het optimaliseren is van het welbevinden van iedere intern. Wij communiceren op een positieve manier met ouders en partners en zien de positieve intenties van ouders. Als team staan wij model voor positief gedrag.

O = Oplossingsgericht

Wij zoeken samen met alle partners naar oplossingen op maat voor de problemen die zich voordoen. Wij zetten in op een preventieve aanpak van gedragsmoeilijkheden, door de omgeving aan te passen en de vaardigheden van onze internen te stimuleren. De aanpak wordt afgestemd op de zorgvraag, de mogelijkheden en vaardigheden van ieder kind.

W = Wij-gevoel

Het internaat is een partner in de opvoeding. Wij werken als één team samen met ouders, de school en andere partners. We hebben een pedagogische functie en bieden ook studiebegeleiding. Op het internaat leren de leerlingen samenleven. We zetten in op de mens als gemeenschapswezen, zij moeten leren hun aandacht delen met anderen en ontwikkelen zo hun sociale vaardigheden.

E = Eigenheid en diversiteit

Het internaat zet in op de mens als individu. Wij hebben respect voor ieders eigenheid en individualiteit, en de privacy van ieder kind. Iedereen is anders en iedereen mag ook zichzelf zijn. Daarnaast werken we ook aan de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van onze internen, in samenwerking met ouders en partners. Zo kan elke intern groeien en komen tot een totale persoonlijke ontwikkeling.

R = Respect

Wij tonen respect voor al onze internen, ouders, scholen en externe partners. Anderzijds verwachten we ook wederzijds respect van hen. Wij leren aan onze internen respect voor zichzelf, voor anderen, voor materialen en voor de omgeving. We hebben aandacht voor integriteit, relaties en seksualiteit, en hebben hierrond een beleid uitgewerkt.

Doelgroep

Het internaat is een thuisvervangend internaat.

Wij bieden warme opvang voor jongens en meisjes van 2,5 tot 23 jaar in een huiselijke sfeer.

Wij bieden plaats voornamelijk aan kinderen en jongeren van onze eigen campus, maar ook van nabijgelegen scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs.

Wij bieden plaats aan 41 kinderen en jongeren, verdeeld over 4 leefgroepen :

Leefgroep Bijtjes en Bloesems : meisjesgroep

Leefgroep Rakkers : jongens van 2,5 tot ongeveer 10 jaar

Leefgroep Kadetten : jongens van ongeveer 10 tot ongeveer 14 jaar

Leefgroep Junioren : jongens van 14 tot einde schoolloopbaan

Internaatsteam

Elke dag staat ons team voor iedere intern klaar, met de nodige zorgen, structuur, voorspelbaarheid en begeleiding die de intern nodig heeft.

Samenstelling team :

Internaatbeheerder
Vanderhoven Ivo

Orthopedagoog
Mohammed Aalia

Leefgroepbegeleiders
Daino Ines, Haenen Gerlinda, Hamid Mohanned, Jegers Marleen, Kerkhofs Valerie, Lambrechts Bjorn, Lieben Ruth, Machiels Greet, Nowosad Evy en Valerio Serena.

Verpleegster
Peeters Maxien

Kinesiste
Beutjens Cindy

Dagindeling

Het internaat is geopend tijdens de schooldagen van het BuBaO Groeicampus.

Van maandag 15 u 30 tot dinsdagochtend 08 u 30
Van dinsdag 15 u 30 tot woensdagochtend 08 u 30
Van woensdag 12 u 15 tot donderdagochtend 08 u 30
Van donderdag 15 u 30 tot vrijdagochtend 08 u 30

De dagindeling is afhankelijk van de leefgroepen en de leeftijd van de internen :

07 u 00 – 07 u 30 : opstaan en klaarmaken voor school
07 u 30 – 08 u 00 : ontbijt
08 u 00 – 08 u 15 : kamer en leefgroep opruimen
08 u 15 – 08 u 30 : vertrek naar school
15 u 30 – 15 u 45 : aankomst internaat
15 u 45 – 16 u 00 : vieruurtje
16 u 00 – 16 u 30 : kamermoment
16 u 30 – 17 u 30 : ontspanning en/of studiebegeleiding
17 u 30 – 18 u 15 : avondmaaltijd
18 u 15 – 19 u 00 : douchen
19 u 00 – 22 u 00 : avondontspanning
Tussen 19 u 30 en 22 u 00 : slapengaan internen

Tijdens de woensdagen is de dagindeling enigszins een beetje anders en worden er vaak gezamenlijke activiteiten georganiseerd. Deze activiteiten zijn erg gevarieerd en aangepast aan de interesses en het niveau van de internen en de leefgroep. De doelstellingen zijn tweeledig : enerzijds het bijbrengen van een zinvolle vrijetijdsbesteding en anderzijds het bevorderen van de maatschappelijke en sociale redzaamheid.

Inschrijving

Ouders kunnen hun kind op ieder moment aanmelden op het internaat. Iedere vraag tot inschrijving wordt in overweging genomen, in functie van het kind en de persoonlijke zorgvraag. Iedere zorgvraag vereist immers een aangepaste aanpak en leefklimaat. Na een rondleiding kan er overgegaan worden tot inschrijving, indien er plaats is. Als er geen plaats is, wordt het kind op de wachtlijst geplaatst. Ouders worden gecontacteerd zodra een plaats vrijkomt.

Neem gerust contact op met de internaatbeheerder of de orthopedagoge voor een vrijblijvend gesprek.

Online inschrijving

  Datum aanmelding online*

  Gewenste start op onze school*

   

  Type (zie verslag CLB)*

   

  Voornaam kind*

  Achternaam kind*

  Geboortedatum kind*

  Geboorteplaats kind*

  Straat + huisnummer kind*

  Postcode + gemeente kind*

   

  Informatie over de thuissituatie*

  Bijkomende informatie thuissituatie:

   

  Voornaam vader

  Achternaam vader

  E-mail vader

  Mobiel tel. nr. vader

  Geboortedatum vader

  Beroep vader

   

  Voornaam moeder

  Achternaam moeder

  E-mail moeder

  Mobiel tel. nr. moeder

  Geboortedatum moeder

  Beroep moeder

   

  Naam en gemeente huidige school:

   

  Indien van toepassing

  CLB-centrum

  Contactpersoon

   

  Participatie

  We dragen participatie en betrokkenheid hoog in het vaandel, zowel deze bij de ouders als bij de internen. Elk kind, ongeacht zijn of haar specifieke kenmerken, kan op zijn of haar wijze participeren. Zo hebben we onder meer een internenraad. De ouders daarentegen worden betrokken bij leefgroepdagen en overkoepelende activiteiten.

  Studiebegeleiding

  In het internaat zorgen we voor een opvolging betreffende het huiswerk. Dagelijks kijken de opvoeders de agenda’s van de leerlingen na. Indien leerlingen huiswerk hebben, zullen zij deze maken bij een opvoeder studiebegeleiding. Indien nodig wordt er contact opgenomen met de leerkrachten van de school.

  Internaatkosten

  Het kostgeld omvat :

  • De huisvesting en alle nutsvoorzieningen die hierbij horen.
  • Het onderhoud en de infrastructuur.
  • De maaltijden (ontbijt, middag- en avondeten, waarvan 1 warme maaltijd).
  • Het vieruurtje en een avondsnack.
  • Het gebruik van de ontspanningsfaciliteiten van de campus.
  • De internaatuitstappen, de woensdagnamiddagactiviteiten en het bijhorende vervoer.

  Dokter- en apotheekkosten zijn niet inbegrepen in het kostgeld.

  Het bedrag van het kostgeld wordt jaarlijks vastgelegd.

  Neem gerust contact op met de internaatbeheerder betreffende de kosten en/of een eventuele tegemoetkoming.

  Buitengewoon Basisonderwijs

  Directie: Natacha Peeters
  Richter 25, 3600 Genk
  directie.basis@groeicampus.be
  admin.basis@groeicampus.be
  Tel: 089 50 00 50

  Buitengewoon Secundair Onderwijs

  Directie: Wilfried Steegmans
  Richter 27, 3600 Genk
  directie.secundair@groeicampus.be
  admin.secundair@groeicampus.be
  Tel: 089 35 90 25

  Internaat

  Internaatbeheerder: Ivo Vanderhoven
  Richter 25, 3600 Genk
  directie.internaat@groeicampus.be
  admin.internaat@groeicampus.be
  Tel: 089 50 00 52